logo-idc-articole

Institutul de Diplomatie Comerciala si Arbitraj
"Nicolae Titulescu"

Asigurarea calitatii

MANAGEMENT AL CALITATII

Prin implicarea şi perfecţionarea continuă a tuturor participanţilor din cadrul Institutului de Diplomație Comercială si Arbitraj ,,Nicolae Titulescu” la procesul educațional, organizarea internă a procesului de asigurare a calităţii institutionale urmărește stabilirea şi îndeplinirea criteriilor de performanţă pentru activitățile desfăşurate pe cele trei dimensiuni - activitatea didactică, de cercetare științifică şi serviciile furnizate.

Activitatea de Management al calitatii constă în coordonarea programelor de calitate din Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj ,,Nicolae Titulescu” şi a autoevaluării acestuia, elaborarea documentaţiei cu privire la managementul calităţii, coordonarea evaluării cursurilor de către cursanti, a evaluării activităților educaționale de către colegi, la care se adaugă demersurile necesare în vederea desfăşurării auditului intern la nivelul Institutului de Diplomație Comercială si Arbitraj ,,Nicolae Titulescu”.

Este nevoie la Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj ,,Nicolae Titulescu” de o acţiune explicită şi sistematică pentru asigurarea calităţii şi, prin aceasta, pentru mărirea atractivităţii şi competitivităţii Institutului. Această acţiune trebuie, însă, să fie naturală (şi nu birocratică), competentă (şi nu superficială), parte a unui sistem educational alternativ (şi nu o încărcare inutilă a programului său). De aceea, s-au propus spre aprobare Consiliului de Administraţie a Institutului de Diplomație Comercială si Arbitraj ,,Nicolae Titulescu” o nouă abordare a asigurării calităţii şi o organizare a serviciilor responsabile. Asigurarea calităţii sistemului educational alternativ în condiţiile sporirii competenţei produselor, ale extinderii pieţelor şi, de fapt, ale globalizării, este un obiectiv major al Institutului de Diplomație Comercială si Arbitraj ,,Nicolae Titulescu”.

Criteriile care ne permit să evaluăm calitatea programelor sau a instituţiilor de educatie alternativa sunt diverse, corespunzătoare dimensiunilor multiple ale activităţii institutionale: legală, profesională, economică, managerială, relaţia cu aşteptările cursantilor, relaţia cu aşteptările angajatorilor, relaţia cu piaţa muncii, organizaţională, deschiderea spre viitor.

Aceste criterii sunt următoarele:
a. consacrarea legală a autonomiei Institutului de Diplomație Comercială si Arbitraj ,,Nicolae Titulescu” şi asumarea autonomiei ca instrument de sporire a performanţelor şi de creştere a competitivităţii;
b. stabilirea explicită a misiunii Institutului de Diplomație Comercială si Arbitraj ,,Nicolae Titulescu” şi a obiectivelor cursurilor şi programelor prin charte, strategii şi programe operaţionale;
c. accesibilitatea pentru cetăţeni din spatiul Balcanic de diferite nationalitati având abilităţi definite, în mod transparent şi pe baza competiţiei, şi asigurarea de oportunităţi economice în mod nediscriminatoriu in vederea dezvoltarii si stringerii relatiilor economice intre statele din Balcani;
d. calitatea curriculei;
e. calitatea corpului profesoral sub aspectul calificării şi competenţei profesionale, capacităţii interactive, abilităţilor didactice, culturii intelectuale, iniţiativei şi angajamentului;
f. prezenţa unui feed-back continuu în relaţia cu cursantii şi disponibilitatea de a prelua sugestii, propuneri, critici din partea acestora;
g. flexibilitatea organizării sub aspectul posibilităţilor de invatare la distanta sau frecventa si participare redusa la cursuri dar obligatorie la participarile de sesiuni de comunicari stiintifice (minimum 2 pe an);
h. calitatea infrastructurii sub aspectul spaţiilor de învăţământ şi al mijloacelor de transport şi nivelul echipării bibliotecilor, mijloacelor de comunicaţie;
i. resursele alocate, prin bugete, de către finanţatori, capacitatea de a obţine resurse extrabugetare, capacitatea de a motiva corpul profesoral, capacitatea de investiţie în clădiri şi echipamente in vederea unei dezvoltari institutionale continue si de lunga durata;
j. practicarea accountability în privinţa folosirii resurselor umane şi materiale şi recursul la audit sistematic;
k. prezenţa unui feed-back în relaţia cu angajatorii şi disponibilitatea la adecvarea programelor în raport cu piaţa muncii;
l. competitivitatea ştiinţifică în raport cu cercetările ştiinţifice de referinţă din domeniul respectiv şi cu criterii internaţionale de evaluare a producţiei ştiinţifice;
m. nivelul de dezvoltare a mecanismelor de autoevaluare a calităţii şi de asigurare a calităţii;
n. rezultatul pragmatic sub aspectul nivelului tehnologiilor de comunicare, tehnicii, dezbaterii publice, democraţiei, în măsura în care acestea sunt dependente de învăţământul institutional alternativ;
o. măsura în care au fost generate capacităţi de inovaţie în tehnică, ştiinţă, cultură, artă şi s-a produs înnoirea acestora, inclusiv prin portofoliul de marci inregistrate la OSIM si care constituie portofoliul imaterial al Institutului de Diplomație Comercială si Arbitraj ,,Nicolae Titulescu”.

Log in