logo-idc-articole

Institutul de Diplomatie Comerciala si Arbitraj
"Nicolae Titulescu"

Cancelarul general al Institutului


no picture

Cancelarul general al Institutului de Diplomatie Comerciala si Arbitraj “Nicolae Titulescu” este
Grigore Mugurel


Atributiile Cancelarul general
(extras din Carta Institutului)

Cancelaria IDC
Art. 58. Activitatea de secretariat în IDC se desfăşoară prin Cancelaria generala a IDC, Secretariatul extensiilor din teritoriu ale Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice) – filialelor.

Art. 59. (1) Cancelaria generala al IDC este organizata pe liniile de studii română cu personal distinct, conform Organigramei.
(2) Cancelaria generala a IDC cuprinde birouri şi oficii in teritoriu. Ele funcţionează după reglementări elaborate de către Consiliul de Administraţie şi sunt subordonate Directorului, din punct de vedere organizatoric.

Art. 60. (1) Întregul personal secretarial din IDC este angajat prin concurs, condiţia preliminară pentru toate posturile fiind competenţa într-o limbă străină de circulație şi în utilizarea calculatoarelor.
(2) În funcţie de resursele bugetare și extrabugetare disponibile, departamentele pot angaja secretari de departament cu normă completă.
(3) Secretarul de departament este subordonat Cancelarului general al IDC.
Indatoririle Cancelarului general al IDC

Art. 61. (1) Secretariatul IDC este condus de către cancelarul general al IDC (în funcţie de nomenclatorul utilizat în legislaţia aplicabilă). Cancelarul general este subordonat Directorului. Atribuţiile cancelarului general/secretarului şef al IDC sunt:

a) coordonarea activităţii de secretariat din Institut şi extensiile din teritoriu;
b) conduce reuniunile Colegiului secretarial;
c) reprezintă IDC pe linie secretarială în relaţiile cu alte instituţii;
d) asigură si raspunde de respectarea prevederilor legale în activitatea secretarială si functionala a IDC;
e) asigură Directoratului documentele şi datele necesare luării deciziilor;
f) participă la reuniunile Directoratului, Consiliului de Administraţie şi ale Senatului de onoare;
g) preia actele provenite din afara IDC şi transmite diferitelor compartimente sarcini de serviciu din partea Directoratului;
h) întocmeşte fişe de sarcini pentru personalul compartimentelor din subordine;
i) supune aprobării Directoratului măsuri menite să amelioreze activitatea secretarială.

(2) Cancelarul general are în subordine secretarii generali adjuncţi care reprezintă liniile de studii din teritoriu, precum si organizarea planigramei generale.

Log in