logo-idc-articole

Institutul de Diplomatie Comerciala si Arbitraj
"Nicolae Titulescu"

Dosar de Inscriere

Dosarul de Inscriere trebuie sa contina urmatoarele: 

1. Cerere de înscriere tip;
2. C.V. (curriculum vitae model european);
3. Fotocopie a cărţii de identitate;
4. Fotocopie a diplomelor de bacalaureat, licenţă, studii masterale şi doctorat;
5. Fotocopie a certificatului de casătorie (unde este cazul);
6. Recomandare din partea unui superior ierarhic (din cadrul organizatiei din care faceti parte), a unui diplomat sau a unui cadru didactic universitar;
7. Scrisoare de motivaţie.

Log in